AIRFRESH | Copyright - Disclaimer - Privacy policy  ma-vr 09.00-17.00

Airfresh Nederland
Wethouder Sangersstraat 40a
6191NA Beek (L)

K.v.K 14074974

BTW NL050963582B02
Aantal OmschrijvingNaar de Kassa


AIRFRESH | Copyright - Disclaimer - Privacy policy


Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Airfresh Clima Nederland is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Airfresh Clima Nederland, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van  Airfresh Clima is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. of het copieren van artikelen

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Privacy policy

Alle aan Airfresh verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en het door u bestelde product te leveren. Airfresh behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De interne privacyrichtlijnen van Airfresh zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Arfresh Nederland niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen

Mvrgr
Airfresh Clima Nederland